Privacy verklaring

Het Klushuis, gevestigd aan Landbouwkade 168304AE Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://klushuis.shop

Landbouwkade 1
68304AE Emmeloord
0527 – 62 14 34

Privacyverklaring van HET KLUSHUIS

Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerkt HET KLUSHUIS persoonsgegevens. In sommige gevallen werkt HET KLUSHUIS daarbij samen met derden. HET KLUSHUIS vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door HET KLUSHUIS dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houdt HET KLUSHUIS zich aan de eisen uit de AVG/GDPR. Dat betekent dat HET KLUSHUIS:

 • Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw gegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer HET KLUSHUIS daar wettelijk toe verplicht is;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van HET KLUSHUIS persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen van HET KLUSHUIS en voor alle gebruikers van de website van HET KLUSHUIS. De medewerkers van HET KLUSHUIS zijn verplicht tot geheimhouding over uw persoonlijke gegevens. De overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contractuele overeenkomst

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op www.Het Klushuis.nu/privacy-verklaring/. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe HET KLUSHUIS uw gegevens beschermt.

Persoonsgegevens die HET KLUSHUIS verwerkt

HET KLUSHUIS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • Inloggegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klushuis.shop, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag HET KLUSHUIS persoonsgegevens verwerkt

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

HET KLUSHUIS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • HET KLUSHUIS analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • HET KLUSHUIS volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • HET KLUSHUIS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaart HET KLUSHUIS relatiegegevens

Voor het uitvoeren van projecten en diensten wordt persoonlijke data van u als relatie opgeslagen in ons crm / facturering systeem. Hierin worden o.a. persoonlijke gegevens, offertes, gespreksverslagen en  inloggegevens (van derden) opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van projecten en onderhoud zoals die in een overeenkomst zijn afgesloten.  Na het beëindigen van een overeenkomst wordt deze informatie niet automatisch verwijderd. Deze informatie blijft op een interne server beveiligd opgeslagen ten behoeve van onze archivering en naslag.

U kunt via info@klushuis.shop een verzoek indienen om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door ons wettelijk moet worden bewaard ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst.

Delen van relatiegegevens met derden

HET KLUSHUIS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HET KLUSHUIS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van HET KLUSHUIS zijn verbonden. HET KLUSHUIS kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met uw gegevens omgaan 

Persoonlijke gebruiker gegevens van websites/e-commerce traffic

Medewerkers van HET KLUSHUIS hebben toegang tot de website/e-commerce beheersystemen van relaties. In deze systemen worden bezoekersgegevens opgeslagen. Het gaat hier om orderbevestigingen, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, ingevulde contactformulieren en persoonlijke gegevens die worden opgeslagen in een extranet.  Voor medewerkers van HET KLUSHUIS is toegang tot deze gegevens van belang voor het uitvoeren van werkzaamheden volgens de afgesloten overeenkomst én om adequaat in te kunnen spelen in het geval van onderhoud- en/of storing. HET KLUSHUIS zal alléén op verzoek van de relatie deze persoonlijke gegevens gebruiken om contact op te nemen met een bezoeker.

Na beëindiging van de overeenkomst wordt het product/dienst en de daarbij horende database verwijderd. De persoonlijke gegevens die in de periode van de geldende overeenkomst zijn verzameld, zijn niet meer beschikbaar. Tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Logbestanden in websitebeheer systemen

Voor het beheren van een website wordt voor klanten een persoonlijk account aangemaakt. Doorgevoerde wijzigingen worden onder naam van dit account opgeslagen in een logbestand. Dit logbestand met persoonlijke informatie is voor de medewerkers van HET KLUSHUIS toegankelijk. Aan de hand hiervan kunnen issues worden teruggeleid naar de handelingen/accounts die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Na beëindiging van de overeenkomst wordt het product/dienst en het daarbij horende logbestand verwijderd. De persoonlijke gegevens die in de periode van de geldende overeenkomst zijn verzameld, zijn niet meer beschikbaar. Tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Back-up procedure

Een goede back-up procedure vindt HET KLUSHUIS belangrijk. Wanneer er door onderhoudswerkzaamheden en- of wijzigingen aan een opgeleverd product/dienst elementen verloren gaan, kan HET KLUSHUIS met behulp van een back-up de schade en kosten voor herstelwerkzaamheden beperken. Standaard wordt een backup gemaakt van een website die 7 dagen wordt bewaard.

Hosting

De hosting van opgeleverde websites wordt extern verzorgd. HET KLUSHUIS heeft hiervoor een reseller overeenkomst met gespecialiseerde hostingbedrijven. Dit betekent dat uw website en de verzamelde data door uw website geplaatst wordt op een server bij één van onze hostingpartners.  HET KLUSHUIS heeft met deze hosting providers een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de veiligheid en waarborging van uw gegevens wordt gegarandeerd door de betrokken hostingpartner.

Google Analytics

Voor websitestatistieken van onze klanten wordt een HET KLUSHUIS analytics account/gebruiker aangemaakt. Hierin worden analytische gegevens verzameld over de websitegebruikers van onze klanten. Deze statistieken zijn toegankelijk voor de medewerkers van HET KLUSHUIS. Het verzamelen van deze gegevens heeft als doel om de performance en gebruikerservaring van een website te verbeteren.

Na beëindiging van de overeenkomst wordt HET KLUSHUIS als gebruiker uit het Google analytics account verwijderd. Medewerkers van HET KLUSHUIS hebben dan geen toegang meer tot dit account en de daarbij behorende statistieken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HET KLUSHUIS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HET KLUSHUIS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wilt u meer informatie over welke cookies er gebruikt worden, lees dan onze cookieverklaring.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website kunnen ook cookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Sociale media

HET KLUSHUIS is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. HET KLUSHUIS volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HET KLUSHUIS. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klushuis.shop.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HET KLUSHUIS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nieuwsbrief

Bezoekers van onze website kunnen zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief die via e/mail wordt verzonden. Als een bezoeker zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief die via e/mail wordt verzonden, kan hij of zij zich te allen tijde met één klik afmelden via de speciale afmeldlink in onze nieuwsbrief. Klanten van HET KLUSHUIS waarmee wij een factuurrelatie hebben worden automatisch toegevoegd aan het abonneebestand van onze nieuwsbrief. Periodiek worden er vanuit HET KLUSHUIS mailingen verzonden die nodig zijn voor het onderhouden van een goede klantrelatie. Ook heeft onze nieuwsbrief een informatieve functie. Via onze nieuwsbrief worden onze klanten geïnformeerd over belangrijke updates of wijzigingen die voor de geleverde diensten van belang kan zijn.

Hoe HET KLUSHUIS persoonsgegevens beveiligd

HET KLUSHUIS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@klushuis.shop. HET KLUSHUIS heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • De software die gebruikt wordt voor het inzien van persoonlijke gegevens bevind zich achter een wachtwoord.
 • Wanneer een werkstation niet wordt gebruikt, dan wordt deze op inactief gezet en is het werkstation alleen toegankelijk middels een wachtwoord.
 • Onze werknemers zijn verplicht elk half jaar hun wachtwoord te wijzigen.
 • Wij zorgen ervoor dat uw websitegegevens via een SSL certificaat en dus een beveiligde verbinding worden verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.